" Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.   
            Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst  de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.         
      Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!"
MOLIERE

 

Bu web sitesinde yer alan bilgiler avukat müvekkil ilişkisi oluşturulmasına yönelik olmayıp, hukuki hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma alanlarımız hakkında genel bir görüş edindirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu web sitesindeki bilgilerin kullanılması sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan yahut kayıplardan,
 Av. Begüm Karapınar Türk sorumlu tutulamaz.
Türkiye Barolor Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 9'da belirtilen, "İnternet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda, avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir." ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır.